Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın misyon ve yetkileri şöyle belirlendi:

“Cemevlerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin faal ve verimli yürütülmesini koordine etmek, cemevlerinin başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için lokal idarelere yahut yatırım izleme ve uyum başkanlıklarına ödenek transferine ait iş ve süreçleri yürütmek, Alevi- Bektaşilik hakkında tüm taraflarıyla, toplumsal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu hususlarda seminer, sempozyum, konferans ve gibisi ulusal ve milletlerarası etkinlikler düzenlemek, özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek. Alevi- Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek gayesiyle üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, Alevi- Bektaşiliği yurt içinde ve yurt dışında bilimsel tarafıyla araştırmak, derlemek ve bu hedefle yapılan çalışmaları desteklemek, misyon alanı kapsamında ulusal ve memleketler arası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri çeviri ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak, Alevi- Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek, Bakan tarafından verilen diğer misyonları yapmak.”

Kararnamede, başkanlığın misyon alanındaki çalışmalarını pahalandırmak ve tekliflerini başkanlığa bildirmek üzere kurulan İstişare Kuruluna ilişkin, “Danışma Kurulu, lider ve 11 üyeden oluşur. Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Lideri İstişare Konseyinin da başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, Alevi- Bektaşilik yolunda temayüz etmiş şahıslar ile başkanlığın misyon alanına giren hususlarda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanınca üç yıllığına seçilirler. Bakan gerekli gördüğü hâllerde Müşavere Heyetine başkanlık edebilir. Danışma Kurulu üyelerinin ve toplantıya davet edilen bireylerin ulaşım ve konaklama sarfiyatları bakanlık bütçesinden karşılanır. Müşavere Şurasının çalışma metot ve asılları bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir” denildi.

Başkan ve lider yardımcısının haklarına ait ise “Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı ve Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Lider Yardımcısı, mali ve toplumsal hak ve yardımlar ile başka özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 30’uncu unsuru uyarınca sırasıyla strateji geliştirme başkanı ve bakanlık genel müdür yardımcısına denktir” tabirleri kullanıldı.

53 KİŞİLİK TAKIM İHDAS EDİLDİ

Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nda genel takım durumu şu formda belirlendi:

“Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı (1), Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Lider Yardımcısı (2), Daire Başkanı (5), 3’üncü derece data hazırlama ve denetim işletmeni (10), 6’ncı derece data hazırlama ve denetim işletmeni (10), 10’uncu derece bilgi hazırlama ve denetim işletmeni (10), programcı (2), çözümleyici (2), sekreter (1), sürücü (1), 7’nci derece hizmetli (1), 8’inci derece hizmetli (1), mütercim (2), sosyolog (2), psikolog (2), grafiker (1).”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir