Merkez Bankası şikayet etmişti: Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ifade verdi

Merkez Bankası, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan hakkında 1 Ağustos 2022 tarihinde, bir televizyon programında yaptığı açıklamaları münasebet göstererek kabahat duyurusunda bulunmuştu.

Özcan, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa tabir verdi. Serkan Özcan, savcılığa söz verdikten sonra adliye önünde açıklama yaptı.

Özcan, “Kasten vazifesi ihmal cürmü işleyenlerle, misyonda ihmal sebebiyle muazzam kamu ziyanına yol açanlarla ve kamu kaynaklarını israf edip milleti açlıkla baş başa bırakanlarla uğraşımızı yılmadan sürdürmek, muhalefet partisi olarak hem siyasal hakkımız hem de sorumluluğumuzdur” dedi.

Özcan, şunları söyledi:

”BU GÜZİDE KURUMUN ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİRDİĞİ BİR ÇALIŞANIYIM”

”Öncelikle belirtmek isterim ki 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat kısmından mezun olduktan sonra imtihanlarına girip sonrasında 10 yılı aşkın bir mühlet şikayetçi kurum olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda gururla çalışmış biriyim. Bu güzide kurumun çekirdekten yetiştirdiği, paha verip yurt dışında yüksek lisansa yolladığı donanımlı bir çalışanıydım. Daha sonra 20 sene özel ve kamu bankalarında deneyimlerim oldu.

”ŞİKAYET, SİYASİ BİR NİTELİK TAŞIMAKTADIR”

Söz konusu şikâyet, büsbütün siyasi bir nitelik taşımaktadır. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve yöneticilerine yönelik haklı tenkitlerimin kamuoyunda ses getirmesi karşısında, bu tenkitlerimi sindirme ve bastırma maksadı taşımaktadır. Şahap Kavcıoğlu’nun bu tavrı, kanunların kendisine yüklediği misyonu tam bir tarafsızlık içinde yerine getirmesi beklenen bir kamu görevlisinden çok, kendisinin geçmişte yürüttüğü siyasetçi kimliğine uygun görülmektedir. Şahap Kavcıoğlu yönettiği bu güzide kurumu, bulunduğu makamı ve kamu gücünü gerisine alarak, rakip gördüğü bir siyasetçi ile hesaplaşmaya ve muhalefeti sindirmeye çalışmaktadır.

”MERKEZ BANKASI’NA ASIL ZİYAN VERENLER GEREKLİ BİLGİ VE DENEYİME SAHİP OLMADAN KURUMDA YÖNETİCİLİK YAPANLARDIR”

Çekirdekten yetişen bir Merkez Bankacı olduğum için ve mesleğimin 10 yılını bu kuruma adadığım için; yetişmemde büyük emeği olan Merkez Bankası’nın prestijini ve saygınlığını korumak konusunda azami derecede hassas oldum ve hassas olmaya da devam edeceğim. Bu kıymetli kurumun saygınlığını, prestijini asıl kıranlar; kurumun kültürünü, yapısını, işleyişini, insan kaynağını, teamüllerini bilmediği ve her şeyden değerlisi Merkez Bankacılığının gerektirdiği bilgiye ve deneyime sahip olmadığı halde Merkez Bankası’nda yöneticilik yapan, ülkemize ve toplumumuza telafisi mümkün olmayacak ekonomik ziyanlar verenlerdir.

”TCMB’NİN PRESTİJİNİ ASIL SARSANLAR, REZERVLERİ HUKUKSUZCA SATANLARDIR”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın prestijini asıl sarsanlar, bu ülkenin yıllardır biriktirdiği memleketler arası rezervleri hukuksuzca satanlardır. Türk parasının pahasını korumakla misyonlu ve sorumlu olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, yürüttüğü kamu görevi sebebiyle hesap verilebilirlikle yükümlüdür. Merkez Bankası Başkanı gibi kamuya mal olmuş bireylerin; vazifelerini yerine getirirken kamu menfaatini ilgilendiren sonuçlara yol açacağı dikkate alındığında, hukuk devleti ve demokrasi açısından tahammül edilmesi gereken ağır tenkitlere, rahatsız edici olsa bile katlanma yükümlülüğü vardır.

”MERKEZ BANKASI’NIN HÜKMİ ŞAHSİYETİNİ GAYE ALAN BİR TENKİTTE DE BULUNMADIM”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu ile korunmak istenen kurumun yöneticileri ve bunların izlediği akıl ve bilimden uzak siyasetler değil, kurumun kendisinin hükmi şahsiyet olarak prestijidir. Şikâyet dilekçesinde bahis konusu edilen televizyon programındaki konuşmalarımda, yıllarımı verdiğim kurumumun prestijini zedeleyici bir söze asla yer vermedim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hükmi şahsiyetini gaye alan bir tenkitte de bulunmadım. Sözlerimde, yöneticilerin liyakatsizliğini ve bu nedenle millete ödettikleri bedeli eleştirerek kamunun faydasını muhafazayı amaçladım. Şikâyet dilekçesinde yer verilen sözlerim, büsbütün bir vatandaş ve siyasetçi olarak Anayasamız tarafından garanti altına alınmış olan fikir ve söz hürriyeti hakkı çerçevesindedir.

”KAVCIOĞLU’NUN VAZİFEYE ATANDIĞI MART 2021’DE YÜZDE 16 OLAN YILLIK TÜKETİCİ FİYAT ENFLASYONU, NE YAZIK Kİ BUGÜN YÜZDE 80’E ULAŞMIŞTIR”

Yıllarca kurumda çalışmanın verdiği deneyim ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın misyon ve yetkilerinin ne olduğunun çok farkındayım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın vazife ve yetkilerini belirleyen 1211 Sayılı Kanun’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel misyonu ‘fiyat istikrarını sağlamak’ olarak belirlenmiştir. Birebir unsurun devamında da ‘Hükümetle birlikte Türk lirasının iç ve dış pahasını korumak için gerekli önlemleri almak’ bankaya misyon olarak yüklenmiştir. Şahap Kavcıoğlu’nun misyona atandığı Mart 2021’de yüzde 16 olan yıllık tüketici fiyat enflasyonu, ne yazık ki bugün yüzde 80’e ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticileri Türk lirasının iç kıymetini de dış pahasını de müdafaa misyonunu ihmal etmişlerdir.

”GÖREV MÜHLETİ BOYUNCA ENFLASYONU ALDIĞI DÜZEYİN 5 KATINA ÇIKARACAK KADAR VAZİFESİNİ İHMAL EDEN DİĞER BİR MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLMAMIŞTIR”

Türkiye tarihinde görev mühleti boyunca enflasyonu aldığı düzeyin 5 katına çıkaracak kadar vazifesini ihmal eden öbür bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olmamıştır.

Sözlerimin arkasındayım. Bir siyasetçinin; Türkiye’ye yatırım yapmış, üretim yaparak, istihdam sağlayarak, vergi ödeyerek ülkemize hizmeti dokunan herkese yapılan her türlü haksızlığa ve saygısızlığa karşı çıkması vazifesinin gereğidir.

”KASTEN MİSYONU İHMAL CÜRMÜ İŞLEYENLERLE ÇABAMIZI YILMADAN SÜRDÜRMEK HEM SİYASAL HAKKIMIZ HEM DE SORUMLULUĞUMUZDUR”

Bugün iş dünyası ülkedeki baskı ortamından ötürü fikirlerini lisana getirememektedir. Kamuoyu karşısında gerektiğinde hükümetteki ve kamu hizmetlerindeki kusurları açıkça eleştirebilecek olanlar benim üzere muhalif siyasetçilerdir. Milletin ve iş dünyasının hakkını bir siyasetçi savunduğunda, niyetlerini söz etmesi kovuşturmaya yahut yargılamaya husus edilirse kamunun menfaatleri haleldar olur. Taammüden vazifesi ihmal hatası işleyenlerle, vazifede ihmal sebebiyle muazzam kamu ziyanına yol açanlarla ve kamu kaynaklarını israf edip milleti açlıkla baş başa bırakanlarla çabamızı yılmadan sürdürmek, muhalefet partisi olarak hem siyasal hakkımız hem de sorumluluğumuzdur.

”MERKEZ BANKASI’NIN KURUMSAL PRESTİJİNE EN ÇOK ZARAR VERENLER KURUMU SİYASETİN ART BAHÇESİNE ÇEVİRENLERDİR”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ihlal eden, kurumsal birikimini yok sayan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu çerçevesindeki vazifelerde yürütmeden talimat alarak iş yapan her yönetici, vazifesini ve sorumluluğunu ihmal etmekte, kurumun prestijini zedelemektedir.

Bankanın prestijinin benim sözlerimle mi, yoksa Merkez Bankası Lideri Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla mı zedelendiği her türlü kuşkudan uzaktır. Tenkitlerim açıkça şahıslara yöneliktir. Bu da kurumun prestijini zedelemez, tersine doğruyu görmek isteyen bireylere yol gösterir, ışık fiyat.

”BU SÜREÇ, MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ DAİMA OLARAK İHLAL EDİLMESİ VE BANKAYA KANUNLA VERİLEN VAZİFELERİN ISRARLA YERİNE GETİRİLMEMESİ İLE BAŞLAMIŞTIR”

Bugün ülkemizde yaşanan ağır enflasyonun, hayat pahalılığının, yoksulluğun en kıymetli sebebi Merkez Bankası’nın sorumlu olduğu para siyasetinin; akla, iktisat bilimine, merkez bankacılığının temel prensiplerine, genel kabul gören para siyaseti uygulamalarına muhalif bir halde uygulanmış olmasıdır. Bu süreç Merkez Bankası bağımsızlığının daima olarak ihlal edilmesi ve Bankaya kanunla verilen vazifelerin ısrarla yerine getirilmemesi ile başlamıştır. Milletin fakirleşmesine yol açan siyasetlerin en büyük sorumlusu kanunun verdiği temel misyon olan enflasyonla çabayı yapmayan Merkez Bankası Başkanı ve yöneticilerdir.

”DÜNYADA PARASI BU KADAR KISA MÜDDETTE BU KADAR BEDEL KAYBEDEN DİĞER BİR ÜLKE NEREDEYSE BULUNMAMAKTADIR”

Eleştirilerimin konusu olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticilerinin misyonda olduğu müddet zarfında Türk iktisadında, sözümde de belirttiğim, inanılması güç gelişmeler yaşanmıştır. Amerikan doları yalnızca 18 ayda 7,25’ten 18,40’a çıkmıştır. Dünyada parası bu kadar kısa müddette bu kadar paha kaybeden öteki bir ülke neredeyse bulunmamaktadır. Yıllık tüketici ve üretici enflasyonu yaklaşık 5 katına çıkmıştır. Ülkemiz dünyanın en yüksek 6’ncı enflasyona sahiptir. Ülkemizde besin enflasyonu dünyanın en yüksek 4’üncü enflasyonudur. 50 milyon ve üzeri nüfusu olan ülkeler ortasında ise enflasyon şampiyonuyuz.

”DERHAL İSTİFA ETMESİ GEREKİR”

Görevinin şuurunda olan birinin bu sonuçları görünce derhal istifa etmesi gerekirken, kendisi kurumunun gücünü ve kaynaklarını TV programlarına cürüm duyurusu yaptırarak harcamaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ın kendine ilişkin rezervleri 30 milyar ABD doları düzeyinden eksi 52 milyar ABD doları düzeyine gerilemiştir. Merkez Bankası Mart 2019’dan bu yana rezervlerinden şeffaf olmayan ve vazife hatası teşkil eden satışlar yapmıştır. Bu satışlar ve ayrıntıları rezervlerin ve emanetin sahibi olan milletten saklanmıştır. Bu mevzu Türkiye’nin en büyük mali skandalıdır ve gün gelecek sorumluları kesinlikle yargı önünde hesap vereceklerdir.

”TÜRK EMEKÇİSİ, 300 ABD DOLARININ ALTINDA MİNİMUM FİYAT İLE BİR NEVİ FİYATLI KÖLE HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Berat Albayrak ve Murat Uysal periyodunda gerçekleşen ve kamuoyunda ‘128 milyar dolar skandalı’ olarak bilinen bu satışlara Nureddin Nebati ve Şahap Kavcıoğlu devrinde 75 milyar ABD dolarının daha eklenmiştir. Rezervlerin bu zayıf yapısı nedeniyle ülke risk primi ve borç yükü artmış, faize ödenen fiyatlar katlanmıştır. Merkez Bankası’nın prestiji benim eleştirilerimle değil, kurumun şeffaflıktan uzaklaştırılmasıyla, dataların karartılmasıyla ve hukuk dışı işlere bulaştırılmasıyla yerle bir olmuştur. Milletimiz son beş yılda dolar bazında neredeyse gerçek olarak yüzde 40 yoksullaşmış gelir dağılımı alt üst olmuştur. Türk emekçisi 300 Amerikan dolarının altında taban fiyat ile bir nevi fiyatlı köle haline dönüşmüştür.

”ÜLKEMİZİ BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZİN İÇİNE SÜRÜKLEMİŞLERDİR”

Çalışanların ve gençlerin mesken sahibi olma ümitleri bitmiş, kiracılarla konut sahipleri ortasında cinayetlere varan olaylar yaşanmaya başlamıştır. Artık ülkemizde çocuk, genç ve çalışan yoksulluğu, derin yoksulluk kavramları konuşulur hale gelmiştir. Donanımlı gençlerimiz hayat pahalılığı ve kayırmacılıktan bıkmış, yazgılarını ülke dışında aramaktadırlar. Türkiye’nin bundan daha büyük bir beka sorunu yoktur. Hayat pahalılığı ve işsizliğin baş sorumlusu Merkez Bankası Başkanı ise görevini yerine getirmek yerine TV programı izleyip savcılığa hata duyurusu yaparak vaktini geçirmektedir. Merkez Bankası Liderinin da içinde olduğu bir küme siyasi ve bürokrat, 2021 yılı Eylül ayından bu yana literatürde ve uygulamada hiçbir geçerliliği olmayan ‘faiz düşerse, enflasyon da düşer’ savının peşine takılıp, ülkemizi büyük bir ekonomik krizin içine sürüklemişlerdir. 3 ay içinde sav ettikleri model çökmüş, kurlar ve enflasyon patlamıştır. Yöneticiler, yapılan yanlışlardan ders çıkarıp yanlışlı siyasetlerinde ısrar etmekten vazgeçecekleri yerde Kur Muhafazalı Mevduat sistemine geçmişlerdir. Bilanço vahimdir. Milletin kaynaklarından bugüne kadar 261 Milyar TL birkaç yüz bin varlıklı şahsa dolar almasınlar diye ödenmiştir.

”SİZE HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri’nin vazife mühleti içerisinde millet bu kadar yoksullaşırken banka karları 7 katına çıkmıştır. Millet yüzde 40 ile krediye erişemezken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün bankalara yüzde 12 faizle 1 Trilyon TL kaynak sağlamaktadır. Bu uygulamalar tarihin işgallerden sonra gördüğü en büyük ve yırtıcı servet transferidir. Bu yabanî servet transferinin baş sorumlularından biri de misyonunu yapmayan TCMB Lideridir. Tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve tüm para siyaseti üyelerini derhal hiç vakit geçirmeden istifaya davet ediyorum. İstediğiniz şikayetlerde bulunun, elinizde hangi imkân varsa kullanın. Ben sizin boş yere işgal ettiğiniz Merkez Bankası’nın bana öğrettikleri ile bu millete borcumu ödemeye ve size hesap sormaya devam edeceğim.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir