Nazar Var mıdır? Nazardan Korunmak İçin Hangi Yöntemler Kullanılır?

Günlük hayatta ve hayatın birtakım noktalarında, beklemediğiniz ve hiç düşünmediğiniz anlarda negatif titreşimler algılayabilirsiniz. Bu titreşimler bulunduğunuz ortamdan ve birebir ortamı paylaştığınız insanlardan kaynaklanabilir. Sebepsiz yere ortaya çıkan ve ruh hâlinize tesir eden bu durum, kültürümüzde nazar olarak isimlendirilir. Nazar değmesi olarak da tabir edilen bu durum, size düzgün gelmeyen ve sizi negatif istikamette etkileyen makûs enerjiyi tabir eder. Toplum içerisinde bulunduktan sonra beklenmedik biçimde kendinizi hâlsiz hissetmeniz ya da sizi rahatsız eden bir hissin tesirine kapılmanız nazar kaynaklı bir durum olabilir. Şayet nazara yakalanmanıza aşikâr birinin sebep olduğunu düşünüyorsanız bu durum o insanın size karşı yanlış bir şey yaptığını yahut berbat niyetli olduğunu tabir etmez. Nazar değmesi durumu sadece kişinin o anda yaydığı gücün size âlâ gelmemesiyle açıklanabilir. Pekala, nazar ne demek?

Nazar Nedir?

Kökeni Neolitik çağlara kadar uzanan nazar, varlığını geçmişte olduğu üzere günümüzde de tesirli bir formda sürdürmeye devam ediyor. Nazar inancı, farklı pek çok toplumda yaygın olarak görülüyor. Kültürümüzde de baskın bir formda yer alan bu inanış, çeşitli hallerde ortaya çıkabiliyor. Nazar, bir şahıstan diğer bir bireye yahut bir objeye geçen berbat güç olarak tanımlanabiliyor. Bir öbür değişle kişinin Raja-Tama titreşimlerinden olumsuz olarak etkilenmesi biçiminde de açıklanabiliyor. Varoluşun temel güçleri ortasında bulunan Raja ve Tama titreşimleri, ruhsal varlığımızı negatif olarak etkiliyor. Beklenmedik anlarda karşılaşılan bu titreşimler sonucunda ise kişi nazar diye tabir edilen makus güce maruz kalıyor.

“Hayranlık ve çok beğenme esnasında biraz da kıskançlığın tesiri ile gözlerden yayılan ışınların meydana getirdiği ve genelde bakılan objelerin bozulması, kırılması ya da şayet insansa sağlının bozulması halinde tezahür eden olaylar, halk ortasında nazarla açıklanmaktadır.

Nazar tesirinin ve gözden yayılan ışınların doz ve oranının insanların kızgın, sonlu, heyecanlı ve kıskançlık anlarında daha da arttığı ve tahrip gücünün yükseldiğini kestirim etmekteyiz. Bu güç, renkli gözlü insanlarda öteki göz renklerine sahip insanlara göre daha artmakta ve tehlikeli olmaktadır.”

Biyoenerji ile nazar ortasında bir bağ var mıdır?

“Biyoenerji ile çeşitli hastalıkların tedavi edildiğini ya da edilmeye çalışıldığını hepimiz bilmekteyiz.Biyoenerji gerçeğini artık yavaş yavaş çağdaş tıpta kabul etmeye başlamıştır. Şurası bir gerçek ki bedenden şimdi ne olduğunu anlayamadığımız bir güç yayılmaktadır.O halde neden gözden de, elektromanyetik, ultraviyole, kızılötesi ya da morötesi üzere ışınlar yayılmasın.

Peki, kimlerin nazarı paha?

Kıskanç bir tavır içerisindeki beşerlerle birebir ortamda bulunan birey, o bireylerin yaydığı negatif titreşimlerden etkilenebilir. Bununla birlikte nazar bazen hayranlık ve çok sevgi durumunda da varlık gösterebilir. Bu tesirler sonucunda ise bireyde beklenmedik bir anda fizikî yahut zihinsel yansılar ortaya çıkabilir lakin negatif titreşimlerden etkilenme durumu kendini her şahısta farklı ölçülerde ve farklı formlarda gösterir. Nazar birtakım insanlarda baş yahut göz ağrısı üzere fizikî bir tesir yaratırken kimilerinde ise şanssızlık ve istediğini başaramama üzere sonuçlara yol açtığına da inanılır.

Nazar Nasıl Anlaşılır?

Nazarın belirtileri şahıstan şahsa farklılık gösterebilir ve ‘nazar değmesi’ olgusu kültürlere nazaran farklı biçimlerde yorumlanır. Genel olarak şanssız bir durumun yaşanması, kişinin gücünün düşmesi, hayat gücünün kaybı, kaza üzere durumların dışarıdan gelen -negatif- bir tesir sebebiyle olduğuna inanılır.

Varoluşun güç ve titreşimlerden oluştuğu bilgisiyle bakarsak, şahısların niyetleri ve o niyetle karşısındaki bireye bakışı elbette hem kişiyi hem de alanı etkileyecektir. Lakin nazar konseptini anlamaya çalışırken, başımıza gelen her olayın ‘başkası yüzünden’ geldiğine inanmak çok da gerçek değildir.

Nazar söz manası olarak ‘göz atma, bakış atma’ demektir. Hayatın akışı içerisinde üzerimizde her daim bakışlar olacaktır. Burada asıl fark edilmesi gereken kendi güç alanımızı güçlü tutmak ve korumaktır. Diğerlerine cürüm atma hali, -nazar gücü alan da olsa dahi- bize bir yarar sağlamaz. Bu sebeple dışarıdan gelen bir güç ile yaşadığımız olumsuz olayların farkına varmak ve bu farkındalık ile alandan ya da şahıslardan uzaklaşmak aslında yapabileceğimiz en kolay ve tesirli tahlildir. Bu tavır, suçlama ve negatif alanda takılı kalmadan hayatın akışı içinde sonlarımızı çekmemize de vesile olacaktır.

Farklı kültürlerdeki yaygın inanışlara nazaran nazar sırf insanları etkilemez. Nazarın en az beşerler kadar cansız objeleri de tesiri altına aldığı düşünülür. Nazar değen eşyalarda ise kırılma ve ziyan görme üzere sorunlar oluşabilir. Bir arkadaşınızın kolyenizi beğenmesinin akabinde onun beklenmedik bir biçimde kopmasının ya da kaybolmasının da bu durumla irtibatlı olduğuna inanılır.

Nazardan Korunmak için Ne Yapılır?

Günlük hayatta yahut ömrün farklı periyotlarında bulunduğunuz ortamlarda berbat titreşimler algılayabilirsiniz. Bu titreşimler, muhakkak bir nedene bağlı olmadan apansız ortaya çıkabilir. Beklenmedik bir anda gelişebilen bu durum ise “Nazar için ne yapılır?” sorusunu da beraberinde getirir. Size âlâ gelmeyen her türlü enerjiyi kapsayan bu durumdan korunmak için birtakım klâsik usullerden ve sembollerden faydalanabilirsiniz. Nazardan korunmak için kullanılan semboller her kültürde farklılık gösterse de bizim geleneklerimizde yer alan uygulamalar ülkenin dört bir yanında yaygın biçimde kullanılır. Kültürümüzün gerektirdiği bu sistemler ise farklı tesirlere sahip oldukları için iki farklı kümeye ayrılır. Birincisi, nazar değmeden evvel yapılacak olan uygulamalar. Bu noktada kullanılan usuller, negatif enerjiyi engellemek gayesiyle yapılır ve kişiyi nazarın olumsuz tesirlerinden korur. İkincisi ise nazar değdikten, yani kişi negatif güce maruz kaldıktan sonra yapılacak olan uygulamalar. Bu metotlar sayesinde nazar etkisiz hâle getirilir ve kişi üzerinde hissettiği olumsuz güçten sıyrılır. Siz de gereksiniminize yönelik sembolleri kullanarak berbat güçleri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Peki, nazardan korunmaya yardımcı olan kadim yolları daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Nazar Değmeden Evvel Yapılan Uygulamalar

Nazar Boncuğu Takmak:

Göz figürü tarih boyunca pek çok farklı kültürde ve dini inanışta yer almış olan bir sembol. Makus titreşimleri uzaklaştıran güçlü bir tılsım olarak kabul edilen göz figürünün kültürümüzde de insanı kem gözlerden koruduğuna inanılır. Kişinin dünyaya açılan penceresi olarak simgelenen bu figür, düzgün ve makûs fark etmeksizin tüm fikirlerin çıkış noktası olarak kabul edilir. Eski periyotlardan beri ise mavi renkli taşların kişiyi berbat niyetli bakışlardan koruduğuna inanılır. Burada taşların renkli bilhassa de mavi olması aslında renk titreşimleri ve o titreşimlerin gücü ile alakalıdır. Mavi rengin titreşimi ve dikkat cazipliği ‘bakan gözleri’ kendine doğrultur böylelikle halk ortasında ‘kem göz’ diye tabir edilen tesir alanından kurtulmuş olursunuz. Kültürümüzde son biçimini alan ve nazar boncuğu olarak isimlendirdiğimiz bu göz figürlü taşlar, kıskanç ve berbat niyetli bakışların tesirini ortadan kaldırmak için yaygın olarak kullanılır.

Delikli Taş Takmak:

Nazar değmemesi için yapılacak olan uygulamalardan bir oburu ise delikli taş takmak. Delikli taş, eski çağlardan itibaren Anadolu’da hayatı ve tekrar doğuşu simgeleyen değerli bir figür olarak kabul edilir. Bununla birlikte ortasında yuvarlak oyuk bulunan taşların nazarı uzaklaştırdığına da inanılır. Delikli taş, ülkemizde bilhassa Mersin yöresinde nazardan ve kem gözlerden korunmak hedefiyle sıklıkla kullanılır. Delikli taşı bulup bir ip yardımıyla boyna asmak, o kişiyi makus titreşimlerden korur. Şayet bu taş bir meskenin girişine asılırsa hem meskeni hem meskende yaşayan insanları nazardan korumuş olur.

Koruyucu Doğal Taşlardan Yararlanmak:

Nazarı engellemek için esirgeyici doğal taşlardan yararlanmak da en yaygın kullanılan kadim formüller ortasında yer alır. Bilhassa turkuaz taşının eski çağlardan bu yana nazarı önleyen en tesirli doğal taş olduğuna inanılır. Bu taş berbat enerjiyi kendine çekerek içine hapseder ve takan kişiyi berbat bakışlardan ve güçlerden uzak meblağ. Ayrıyeten dikkatleri üzerine toplayan sedef taşının da birebir tesire sahip olduğuna inanılır.

El Formundaki Objeleri Kullanmak:

Halk ortasında bakır yahut demir üzere farklı madenlerden yapılan el biçimindeki objeler de nazarı önlemek için tercih edilen semboller ortasında yer alır. Beş parmağı açık olacak biçimde tasarlanan bu figürün, sırf bizim kültürümüzde değil; dünyanın farklı yerlerinde de makus enerjiyi önlediğine inanılır. Bununla birlikte şifanın, ilmin ve bahtın sembolü olduğu düşünülen Fatima’nın Eli de yeniden birebir gayeyle kem bakışlara karşı kişiyi korumak için sıklıkla kullanılır.

Kapıya Bitki Asmak:

Eski devirlerde, kurumuş çiçek kolları ve çeşitli bitki demetlerinin de nazardan korunma sistemi olarak yaygın bir biçimde kullanıldığı görülür. Karaçalı, iğde kısmı, üzerlik ve sarımsak başı üzere bitkiler toplanıp kurutulduktan sonra bir iple bağlanır ve konutun kapısına asılır. Halk tarafından bu formülün hane içine negatif gücün girmesini engellediğine ve konutu nazardan koruduğuna inanılır. Diyarbakır yöresinde ise çoklukla dikenli otlar tercih edilir.

Korkusuzluk Mühründen Faydalanmak:

Korkusuzluk mührü manasına gelen Abhaya Mudra; Budizm, Hinduizm ve Jainizm üzere dinlerde kullanılan en temel mudralar ortasında yer alır. Makus güçlerden ve kaygılardan arınmak için kullanılan en eski mudralardan biri olarak görülür. Abhaya mudra pratiğini uygularken sağ elin avuç içi dışa bakacak formda konumlanır. Bu duruş sayesinde kişinin kendine karşı olan makûs güçleri durdurduğuna ve bir çeşit ilahi güvenlik duvarı yarattığına inanılır.

Nazar Değdikten Sonra Yapılan Uygulamalar

Nazarın bir güç olduğundan ve bu gücün bireyleri, ortamı ve eşyaları düşük bir titreşime çektiğinden, bu sebeple de hastalık, kaza ya da bozulma üzere durumları yarattığından bahsetmiştik. Nazar değdikten sonra yapılan uygulamalar, en temelde, bu düşük titreşimi yükseltmeye yöneliktir. Zira titreşim alanımız yükseldikçe güç alanımız ve auramız genişler böylece kendimize ‘doğal bir muhafaza kalkanı’ oluştururuz. Artık gelin geleneklerimizdeki uygulamaları inceleyelim.

Adaçayı Yakmak

Kişinin üzerindeki nazarı kovmak gayesiyle ada çayı bitkisi yakmak, eski Anadolu toplumlarından günümüze kadar ulaşmış olan bir gelenek. Konutta ada çayı yakmak sizi ve hanenizi sırf nazardan korumakla kalmaz. Zihninizin, vücudunuzun ve hayat alanınızın berbat titreşimlerden arınarak temizlenmesini de sağlar. Siz de ada çayının arındırıcı tesirlerinden faydalanmak için uyumadan evvel yahut kendinizi bitkin hissettiğiniz anlarda bu prosedürü tercih edebilirsiniz.

Kurşun Döktürmek

Kurşun döktürmek, halk ortasında nazara karşı yaygın olarak kullanılan prosedürlerin başında gelir. Kültürümüzde de sağlam bir geçmişe sahip olan bu gelenek, halk inanışına nazaran kişinin nazarın tesirlerinden ve negatif titreşimlerden arınması için uygulanır. Eritilmiş kurşunun kişinin başının üstündeki su dolu kaba birden dökülmesiyle gerçekleştirilen bu gelenek, kişiyi makûs güçlerden koruduğu üzere onun talihinin açılmasına da yardımcı olur. Lakin geleneğe bağlı kalmak gayesiyle kurşun dökme işini nazarı tedavi etme gücüne sahip şahısların yapması gerekir. Üstelik bu yetenek, “el verme” yolu ile öteki şahıslara de aktarılabilir.

Kaya Tuzu Dolandırmak

Tuz dolandırma süreci eski çağlardan beri kullanılan ve Anadolu halkı tarafından tesirine inanılan metotlar ortasında yer alır. Tuzun negatif güçleri bünyesinde topladığına dair yaygın bir inanış bulunur. Bu nedenle makus titreşimlere maruz kalmış bireyleri nazardan korumak için tuz dolandırma prosedürü uygulanır. Açık havada yapıldığında daha yüksek bir tesir yarattığı düşünülen bu kadim yolu kendi kendinize de uygulayabilirsiniz. Bir ölçü kaya tuzunu elinize alarak başınızın üzerinde sağdan sola olacak formda 22 sefer döndürün. Süreci tekrarlarken “Üzerimde var olan tüm negatif güç gitsin.” cümlesini lisana getirin. Uygulamayı tamamladıktan sonra avucunuzdaki tuzu sol omzunuzun üzerinden geriye gerçek fırlatın ve geriye dönüp bakmayın. Akabinde duş alarak bu kadim tekniği tamamlayabilirsiniz.

Siz de nazardan korunmak ve gerekirse nazardan kurtulmak için bu kadim metotları uygulayabilirsiniz lakin bu ritüelleri inanarak gerçekleştirmeye itina göstermeniz gerektiğini unutmamalısınız.

mibosowellbeing

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir