Sağlıkta devrim niteliğinde uygulamalar devreye girecek

Sağlık alanında her kısmı rahatlatan uygulamalar devreye girecek. Gelecek yıl 600 bin hastaya konutta sıhhat hizmetleri ulaştırılacak.

AİLE TABİBİ SAYISI ARTACAK: Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ait tarama ve teşhis üzere süreçlerde aile tabiplerinin sorumlulukları artırılacak. Aile doktoru başına düşen nüfus 2 bin 700’e düşürülecek, sağlıklı hayat merkezi sayısı 261’e çıkarılacak.

600 BİN HASTAYA KONUTTA BAKIM: Evde sağlık hizmetleri aylık ziyaret sıklığı kıymetinin yüzde 3’e ulaşması hedefleniyor. Gelecek yıl 600 bin hastaya meskende sıhhat hizmet ulaştırılacak. Palyatif bakım hizmetleri kapsamındaki yatak sayısı 6 bin 500’e çıkarılacak. Özellikli sıhhat hizmeti veren merkez sayıları artırılacak.

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ MODELİ: Pilot uygulamasına başlanan aile diş hekimliği modelinin ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak. 81 vilayette engelli diş tedavi merkezleri açılacak. Acil tıp doktorlarına yönelik krize müdahale eğitimi projesi kapsamında acil servis tabiplerinin eğitimleri tamamlanacak.

ÖZEL İHTİYAÇLI ÇOCUKLAR: Özel ihtiyaca sahip çocuklarla ailelerine yönelik Ferdî Hizmet Danışmanlığı Projesi kapsamında eğitimler tamamlanarak ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Kamu hastanelerinde çalışan tüm psikologlara Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV eğitimi verilecek.

NADİR HASTALIKLAR AKSİYON PLANI: Ulusal Ender Hastalıklar Aksiyon Planı uygulamaya geçirilecek. Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ait tarama ve teşhis üzere süreçlerde aile Tabiplerinin sorumlulukları artırılacak. Yeni 25 sağlıklı hayat merkezi hizmete açılarak toplam 261 merkeze ulaşılacak.

KANSER TARAMA MERKEZLERİ: Birinci basamak hizmet noktalarındaki kanser tarama merkezi sayısı artırılarak fizikî erişim yaygınlaştırılacak Birinci basamak sağlık birimlerinde vazifeli doktorların diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, koroner arter hastalığı, inme, kronik böbrek yetmezliği, astım, KOAH idaresi, çok istikametli yaşlı izlemi mevzularında hizmet içi eğitimler tamamlanacak

ANTİDEPRASANLARA YAKIN TAKİP: Antibiyotikler, teneffüs sistemi ilaçları ve psikiyatride kullanılan ilaçlar başta olmak üzere akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı sistemler oluşturulacak. HealthTurkiye çatı markasıyla Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelinin milletlerarası alanda tanıtımı yapılacak.

KAYNAK: SABAH

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir